Παράταση εγγραφής των Τμημάτων Πολιτισμού – Αθλητισμού Ελευσίνας – Μαγούλας