Τμήματα Αθλητισμού: Πανελευσινιακός Α.Ο.Κ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ