Πίνακες κατάταξης των διαγωνισμών του ΠΑΚΠΠΑ

Αναρτήθηκαν από το ΠΑΚΠΠΑ οι πίνακες κατάταξης των συμμετεχόντων στις προκηρύξεις του Οργανισμού για την πρόσληψη 1 παιδοψυχολόγου, 1 παιδιάτρου, 1 βοηθού βρεφοκόμου και 1 εργάτη καθαριότητας.
Οι πίνακες είναι οι παρακάτω:
– Παιδοψυχολόγος
– Παιδίατρος
– Βρεφοκόμος
– Καθαριότητα

Related Posts