Ομιλία για τη μνήμη στο Β΄ΚΑΠΗ

Στη 1-11 στις 10.30 στο Β’ ΚΑΠΗ Ελευσίνας ο ψυχολόγος Μιχαλης Πεταλάς μίλησε κατανοητά και εμπεριστατωμένα στα μέλη, για ένα θέμα που τους προβληματίζει έντονα: παράγοντες που προκαλούν απώλεια της μνήμης και παράγοντες που ενισχύουν την μνήμη. Υπήρξε αξιοσημείωτη συμμετοχή και εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος για παρόμοιες ομιλίες.

Related Posts