Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς.