Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – Τρίτη, 20 Απριλίου | ώρα 18:00 & & Τετάρτη, 21 Απριλίου | ώρα 18:00