Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – Τρίτη 13 Απρίλίου | ώρα 19:00 & Τετάρτη 14 Απριλίου | ώρα 18:00