Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 & ώρα 18:00. Θέμα: “Ο άγνωστος Καποδίστριας”