Τμήματα Αθλητισμού: Λαμπερή Α.Σ. Ελευσίνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ12 Α’ ΟΜΙΛΟΣ