Κ.Ε.Π. Υγείας Ελευσίνας – Οστεοπόρωση, Προσυμπτωματικός Έλεγχος