Κ.Ε.Π. Υγείας Ελευσίνας – Κατάθλιψη , Προσυμπτωματικός Έλεγχος