Κ.Ε.Π. Υγείας Ελευσίνας – Καρκίνος του Προστάτη, Προσυμπτωματικός Έλεγχος