Κ.Ε.Π. Υγείας Ελευσίνας – Καρκίνος Μαστού , Προσυμπτωματικός Έλεγχος