Κ.Ε.Π. Υγείας Ελευσίνας – Καρδιαγγειακά Νοσήματα , Προσυμπτωματικός Έλεγχος