Κ.Ε.Π. Υγείας Ελευσίνας – Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής, Προσυμπτωματικός Έλεγχος