Κ.Ε.Π. Υγείας Ελευσίνας – Άνοια , Προσυμπτωματικός Έλεγχος