Κλειστή και σήμερα το απόγευμα η Βιβλιοθήκη της Μαγούλας