Καλοκαιρινό ωράριο Αισχυλείου Βιβλιοθήκης (Ελευσίνας & Μαγούλας)

Ενημερώνουμε το κοινό ότι για το επόμενο διάστημα του καλοκαιριού η Αισχύλειος Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως εξής:

Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας

Τρίτη 25 Ιουλίου- Παρασκευή 25 Αυγούστου

8.00-16.00

Δευτέρα 28 Αυγούστου- Πέμπτη 31 Αυγούστου

8.00-20.00

Παράρτημα Μαγούλας

Τρίτη 25 Ιουλίου-Δευτέρα 31 Ιουλίου

8.00-20.00

Τρίτη 1 Αυγούστου- Παρασκευή 18 Αυγούστου

ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα 21 Αυγούστου- Πέμπτη 31 Αυγούστου

8.00-16.00

Related Posts