Ενδέκατη Διάλεξη του Λαϊκού Πανεπιστημίου με ομιλητή τον Παιδίατρο- Ιστορικό κο Καραμπεροπουλο Δημήτρη με θεμα: ” Η Ελληνική Ιστορία κατά την περίοδο της Ξενικης Κυριαρχίας (Λατινοκρατια- Ξενοκρατια) μέχρι την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνων”

Ενδέκατη Διάλεξη του Λαϊκού Πανεπιστημίου με ομιλητή τον Παιδίατρο – Ιστορικό κο Καραμπερόπουλο Δημήτρη με θέμα:
” Η Ελληνική Ιστορία κατά την περίοδο της Ξενικής Κυριαρχίας (Λατινοκρατία- Ξενοκρατία) μέχρι την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών”
Related Posts