Ενδέκατη Διάλεξη του Λαϊκού Πανεπιστημίου με ομιλητή τον Παιδίατρο- Ιστορικό κο Καραμπεροπουλο Δημήτρη με θεμα: ” Η Ελληνική Ιστορία κατά την περίοδο της Ξενικης Κυριαρχίας (Λατινοκρατια- Ξενοκρατια) μέχρι την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνων”

Home / Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας / Ενδέκατη Διάλεξη του Λαϊκού Πανεπιστημίου με ομιλητή τον Παιδίατρο- Ιστορικό κο Καραμπεροπουλο Δημήτρη με θεμα: ” Η Ελληνική Ιστορία κατά την περίοδο της Ξενικης Κυριαρχίας (Λατινοκρατια- Ξενοκρατια) μέχρι την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνων”