ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

1. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2169/05-09-22  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣΓια την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης, με ωριαία αποζημίωση, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ 524/80(ΦΕΚ 134/ Α/ 17-7-1980)
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ  ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2169/05-09-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης, με ωριαία αποζημίωση, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ 524/80(ΦΕΚ 134/ Α/ 17-7-1980)

3. ΑΙΤΗΣΗ
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα ΕΔΩ.
Related Posts