Επίσκεψη των ΚΑΠΗ Ελευσίνας Μαγούλας στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς