Επίσκεψη του ΚΑΠΗ Μαγούλας στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαγούλας