Εξετάσεις ακουστικής ικανότητας από το ΚΕΠ Υγείας Ελευσίνας-Μαγούλας