Δωρεά της Ομάδας Χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ στο Λύκειο Μαγούλας