Διεπιστημονική Ομάδα Ψυχολόγου, Παιδιάτρου και Κοινωνικού Λειτουργού του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. στελεχώνεται εκτός από το Παιδαγωγικό Προσωπικό από Διεπιστημονική Ομάδα Ψυχολόγου, Παιδιάτρου και Κοινωνικού Λειτουργού, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

Η ομάδα λειτουργεί σε απόλυτη συνεργασία με σκοπό την πρόληψη ή αντιμετώπιση τυχόν «δυσκολιών» των παιδιών και των οικογενειών τους τόσο κατά την προσαρμογή τους στη μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στην καθημερινότητα.

Από τον Ιανουάριο του 2016 οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ελευσίνας έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους την συνεργασία με την Ψυχολόγο κα Χατζάκη Κατερίνα, η οποία συμμετέχει στο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με στόχο την παρατήρηση, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση γνωστικών, ψυχοκοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών των παιδιών προσχολικής ηλικίας και την υποστήριξη των παιδαγωγών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν από τη στάση και τη συμπεριφορά των παιδιών. Κάθε εβδομάδα γίνονται προγραμματισμένες επισκέψεις στον χώρο κάθε Σταθμού όπου πραγματοποιούνται συνεδρίες,  Ατομικής Συμβουλευτικής ή Συμβουλευτικής Ζεύγους, με τους ενδιαφερόμενους γονείς. Στόχος της δράσης αυτής είναι αφενός η σωστή και πλήρης ενημέρωση των γονέων για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και αφετέρου στην υποστήριξή τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την όποια «δύσκολη» συμπεριφορά  του παιδιού.

Η Κοινωνική Λειτουργός κα Βλαντή Καλλιόπη επιπλέον συνεργάζεται, αποτελεί συνδετικό κρίκο με τις υπάρχουσες δομές της πόλης. Συνεργασία με τα Κ.Α.Π.Η. της πόλης στα πλαίσια της διασύνδεσης της Προσχολικής με την Τρίτη Ηλικία. Επιπλέον αρμοδιότητες της Κ.Λ. είναι η ενημέρωση και παραπομπή σε κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και ευρύτερου Δημοσίου φορέα όπως προνοιακά και ασφαλιστικά θέματα (μονογονεϊκες οικογένειες, άνεργοι και Α.Μ.Ε.Α.)

Η Παιδίατρος κα Τσαντίλα Κατερίνα επισκέπτεται κάθε παιδικό σταθμό και παρακολουθεί την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών και υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των παιδιών και την άψογη υγειονομική κατάσταση των Σταθμών. Εξετάζει τα παιδιά και επεμβαίνει άμεσα αν χρειαστεί η βοήθειά της. Σε συνεργασία με την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό έχει στόχο την άμβλυνση των δυσκολιών που έχουν τα παιδιά στην προσαρμογή και στην εξέλιξή τους στους Παιδικούς Σταθμούς, σε συνεργασία με τους γονείς.

Ο ρόλος της Προϊσταμένης των παιδικών σταθμών είναι η ενδυνάμωση της επιστημονικής ομάδας στηρίζοντας της σε εξομάλυνση τυχόν δυσκολιών και δυσχερειών που προκύπτουν στην πορεία του σχολικού έτους με στόχο τις ισορροπίες με την οικογένεια και το προσωπικό των σταθμών προς όφελος του παιδιού.

Η Προισταμένη των παιδικών σταθμών

Κολιοφώτη Αικατερίνη

Related Posts