ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Τμήμα Προσχολικής αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α

Το Τμήμα Προσχολικής αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. σε απόλυτη συνεργασία, με το παιδαγωγικό προσωπικό, την προϊσταμένη και την διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από Ψυχολόγο, Παιδίατρο και Κοινωνικό Λειτουργό στο πλαίσιο της δράσης και εναρμόνηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, πλαισιώνει τους παιδικούς σταθμούς της Πόλης, οι οποίοι εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες δράσεις για την καλύτερη φιλοξενία βρεφών και νηπίων.

Από το 2016 η Ψυχολόγος κα. Χατζάκη Κατερίνα συμμετέχει στο παιδαγωγικό πρόγραμμα με στόχο την παρατήρηση και τον εντοπισμό και αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται συνεδρίες Ατομικής Συμβουλευτικής ή Συμβουλευτικής ζεύγους με τους γονείς με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για την ανάπτυξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Παιδικής Ηλικίας.

Η παιδίατρος κα. Τσαντίλα Κατερίνα επισκέπτεται κάθε παιδικό σταθμό και παρακολουθεί την Υγεία και ανάπτυξη των παιδιών και την άψογη υγειονομική κατάσταση των Σταθμών.

Εξετάζει τα παιδιά, συνεργάζεται με την ψυχολόγο και κοινωνική Λειτουργό και αποβλέπει στην άμβλυνση των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα παιδιά στην προσαρμογή και εξέλιξη τους στους παιδικούς σταθμούς.

Από το 2018 και πλέον συνδετικό κρίκο αποτελεί και η συνεργασία με την κα. Βλαντή Καλλιόπη κοινωνική λειτουργό που με τα ΚΑΠΗ της Πόλης πραγματοποιείται η διασύνδεση της προσχολικής με την Τρίτη Ηλικία.

Παράλληλα ενημερώνονται οι γονείς και παραπέμπονται σε κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και τον ευρύτερο Δημόσιο φορέα όπως προνοιακά και ασφαλιστικά θέματα(μονογονεικές οικογένειες, ανέργους και ΑΜΕΑ)

Παράλληλα με τις παρεμβάσεις της Προϊσταμένης εξομαλύνονται τυχόν δυσκολίες που προκύπτουν και αποκαθίστανται οι ισορροπίες.

Τέλος, εκτός από τα δωρεάν τροφεία που παρέχει ο Δήμος μας, καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες προκειμένου να βελτιώνονται διαρκώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Δημότες της Πόλης.

Για το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α

Ο Πρόεδρος

Βασίλης Κ. Αγριμάκης

Related Posts