Β Διάλεξη του Λαϊκού Πανεπιστημίου Ελευσίνας 18/12/2019