Τμήματα Αθλητισμού: Α.Ο. Πήγασος Θριασίου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ