Τμήματα Αθλητισμού: Α.Ο. Κελεός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ