Γραφείο Διοικητικής

Υποστήριξης Προέδρου

(Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων)

Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης του Προέδρου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οργανώνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

2. Τηρεί αρχείο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Παράγει, διεκπεραιώνει, διαχειρίζεται και αρχειοθετεί έγγραφα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

4. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.

6. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προέδρου.

Πληροφορίες

  • Υπεύθυνος: –
  • Τηλ. επικοινωνίας: 210 556566 12-13
  • Email: [email protected]
  • Διεύθυνση: Παγκάλου και Κίμωνος 11, 2ος όροφος