Αρχές σχεδίου για τα μέλη της ομάδας αγιογραφίας του ΚΑΠΗ