Αριθμοί, παρατηρητικότητα & λεπτή κινητικότητα – μία άσκηση τριπλής ωφέλειας για το παιδί.