Αριθμοί, παρατηρητικότητα & λεπτή κινητικότητα – μία άσκηση τριπλής ωφέλειας για το παιδί.

Αριθμοί, παρατηρητικότητα & λεπτή κινητικότητα – μία άσκηση τριπλής ωφέλειας για το παιδί.Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας

Related Posts