Από την εκδήλωση των μαθητών πιάνου, χορωδίας & μπουζουκιού