ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2169/5.9.2022, ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022-2023 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δ.Ε ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ (1) ΘΕΣΗ

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109)

Δ.Ε ΔΑΣΚΑΛΑ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ (2) ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 112)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ (1) ΘΕΣΗ

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103)

Related Posts