ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 29/10/2020, 13:00 – 15:00 .