Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας

Σύμφωνα με την υπ’αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.05.2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση, το ανώτατο όριο αθλούμενων για τα στάδια στίβου αυξάνεται από 80 σε 150 άτομα. Ως εκ τούτου και προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, η είσοδος στο Δημοτικό Στάδιο θα πραγματοποιείται χωρίς ραντεβού. Διευκρινίζεται ότι οι αθλούμενοι θα πρέπει να συνεχίσουν να επιδεικνύουν το Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου πριν την είσοδο τους στο στάδιο.

Επισυνάπτονται :

Related Posts