Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου 02/05/2022