Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου 19/03/2022