Ανακοίνωση για ενδιαφερόμενους συλλόγους και δικαιολογητικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας σας ενημερώνει

πως εν όψει των Επιχορηγήσεων Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων

του Δήμου Ελευσίνας για το οικονομικό έτος 2020, οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι

θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά

αλλά και τον τρόπο που αυτά θα πρέπει να υποβληθούν.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία υποβολής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

το αργότερο μέχρι 29 Μαΐου 2020.

Η ανακοίνωση σε pdf 

Στοιχεία επικοινωνίας :

Τηλ.: 210 – 55 65 629

Email: [email protected]

Ο Αντιπρόεδρος                                                                                             Η Πρόεδρος

Ρόκας Ευάγγελος                                                                                  Άνθη – Γκιόκα Σεβασμία

Related Posts