Ανακοίνωση για εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για τις εγγραφές των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του Προγράμματος ΕΣΠΑ, παρακαλούμε να απευθύνεστε  στην κα Κολιοφώτη Κατερίνα, Προϊσταμένη των Παιδικών, στο τηλ. 210-5546565,   από   9:00 -13:00.

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Μαρία Βασιλείου

Related Posts