Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη – Δωρεά Τιτάν

Τα μέλη της Αισχύλειας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων, θα έχουν στη διάθεσή τους και τα βιβλία από την προσωπική συλλογή του αείμνηστου κ. Παπαλεξόπουλου Θεόδωρου, δωρεά της Εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Με αυτή τη προσφορά σας συμβάλλετε σημαντικά στον εμπλουτισμό  της Βιβλιοθήκης μας και στην πληρέστερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού μας κοινού.

Related Posts