Ένα νέο βιβλίο για την Ελευσίνα στη βιβλιοθήκη της πόλης μας!

 Ο κύριος Κων/νος Καλλιαντάς προσέφερε στην Αισχύλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη το 
τελευταίο του βιβλίο  ‘’Εις Ελευσίνα’’ το οποίο αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο και την 
ιστορία της πόλης. Πρόκειται για μια ιστορική έρευνα από κείμενα ξένων περιηγητών 
λογίων, διπλωματών , ιστορικών, ιατρών, στρατιωτικών, πολιτικών, πανεπιστημιακών 
καθηγητών και άλλων που επισκέφτηκαν την Ελευσίνα από το 1395 έως το 1982 
καταθέτουν τις προσωπικές τους ταξιδιωτικές εμπειρίες και εντυπώσεις. 
  Παράλληλα με τις αναφορές των περιηγητών εμπεριέχονται ιστορικές πληροφορίες από 
τα ύστερα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, κοινωνικά ,περιβαλλοντικά θέματα , παιδεία, 
λογοτεχνία, πολιτισμός, ήθη, έθιμα ,λαϊκοί μύθοι, κτλ. παρέχοντας στον αναγνώστη 
πληροφορίες και άγνωστες πτυχές της ιστορίας της πόλης, την οποία η θεά Δήμητρα, πριν 
από 3. 000 χρόνια , σύμφωνα με τον Όμηρο, όρισε ως τόπο λατρείας της. 
Related Posts